Frida Byrsten

Befattning: Nämndsekreterare och utredare

Arbetsgivare: Barn-och utbildningsförvaltningen, Falkenbergs kommun

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

För att få en möjlighet till personlig utveckling och på så sätt också bli en bättre medarbetare. Utbildningen kan förhoppningsvis ge möjligheter till fortsatta spännande uppdrag i arbetet.

Vad har du för mål med att vara med i programmet?

Lära känna mig själv och få redskap att hantera olika typer av utmaningar på ett bra sätt utifrån mina förutsättningar.

Vad inspireras du av?

Andra människors entusiasm och visioner. Att få utvecklas och förbättras.

Lämna ett svar