Morgondagens ledare tar paus under 2022

Styrgruppen för Morgondagens ledare har tagit ett beslut om att pausa Morgondagens ledare under 2022.

Under denna paus kommer man att se över och uppdatera innehållet i Morgondagens ledare med ambitionen att komma tillbaka med ett uppdaterad program under 2023.

Närmare information kommer att finnas här på hemsidan och inom respektive organisation framöver.

Om du har frågor så kan du kontakta programgruppen via uppgifter som du hittar under ”Om programmet”.