Invecklat att utvecklas

Hur vore det om man såg på tillvaron upp och ner? Skulle man se världen på ett nytt sätt eller bara bli yr? Hur är det att vara en fluga på väggen vid ett sånt där tillfälle där man hade gjort vad som helst för att höra men att inte synas? Det är mycket som Läs mer…

Värdegrundsbaserats och inkluderande ledarskap

Utbildningen Morgondagens ledare berikar på många olika sätt. Inte minst genom att vi deltagare får vidga våra synfält och se saker ur olika perspektiv. Kopplat till forskning och olika teorier får vi reflektera kring värdegrundsfrågor och vad som kännetecknar bra ledarskap. Vi får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över oss själva för ökad självmedvetenhet. Läs mer…

Att lära och utvecklas med andra

Denna utbildning ger en lyx i vardagen genom att bland annat få tid till diskussioner om ledarskap och grupprocesser men det jag värderar högst är tiden för självreflektion. Även jag har påbörjat mitt lärkontrakt (där man strukturerar upp vad man har för mål att utveckla under utbildningen) och börjat skuggning av ledare. En sak som Läs mer…

Synapsen

Jag har precis kommit hem från synapsen dagarna i Tylösand och huvudet bubblar av intryck och inspiration. Det var en blandad skara föreläsare som drog skämt om resorb och slängde sig med uttryck som ”digital dinosaurie”, men en gemensam nämnare som alla på ett eller annat sätt berörde var att ledarskap börjar hos dig själv. Läs mer…