Rekrytering för ML 2016

Ansökningsperioden för ML 2016 är avslutad och vi har fått in många bra ansökningar att gå igenom.

Under perioden juni – oktober sker ett första urval till ML-assessment inom respektive organisation utifrån de inkomna ansökningarna och genomförd referenstagning. Assessment består av övningar och tester under en dag och äger rum den 16-18 november på Wapnö Gård i Halmstad.

Varje organisation ger löpande besked till de deltagare som inte har kommit med vid de olika urvalen. De sökande som antas till programmet får besked om det senast den 4 december. Programmet beräknas börja i februari 2016.

Missade du att söka denna gång?

Du kommer att få fler chanser att söka eftersom Morgondagens Ledare är en löpande satsning och kommer därför starta igen. Starttid för nästa program är dock inte fastställ än.

Just nu pågår den tredje omgången av ML.