Sarah Emanuelsson

Befattning: Sektionsansvarig sjuksköterska
Arbetsgivare:  Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

För att jag redan 50 % arbetar som sektionsansvarig och att jag är intresserad av ledarskap samt att jag tror att jag har en god förmåga att leda medarbetare mot morgondagens sjukvård.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Stärka mina svagheter samt bekräfta mina styrkor.

Vad gör du om fem år?

Arbetar med någon form av ledarskap, kanske som avdelningschef.

Lämna ett svar