Trasselsudden

Är det du som är trasselsudden? Frågan ställdes för att förstå var något hade kört fast och jag hörde den när jag skuggade den chef jag valt att skugga. Situationen var inte på något sätt laddad, men jag tycker sättet att fråga visar på, att det finns sätt och det finns sätt, som vi kan interagera med våra medmänniskor på. En del sätt kan göra att personen känner sig påhoppad medan andra, som i detta fall, gör att man med ett leende delar med sig av det som frågas efter.

En annan sida från samma situation och många fler liknande denna, är vikten av att förstå. Varför tycker han så? Varför gör hon så? Vad ligger bakom detta? Förstår vi personen bakom så har vi också lättare att anpassa vårt ledarskap och att skapa samförstånd och driv framåt. Att lyssna är därför så viktigt.

För mig är en av många saker jag tar med mig från Morgondagens ledare hur viktigt det är att lyssna på och förstå varandra, men också att i den processen göra det på ett sätt som inte är anklagande och inte påhoppande.

Vi människor speglar ofta varandra. Vi har ett val att göra när vi skall fråga någon om denne är den som klantat sig eller som är trasselsudden. Svaret blir nog därefter. Jag tror på trasselsudden!