Att skugga en ledare

En del av utbildningen går ut på att skugga en valfri ledare under fem dagar. Jenny Kolning har börjat sin skuggning och nedan följer en intervju med henne om hennes erfarenheter.


Vem skuggar du?

– Johan Hjert, enhetschef för Kulturskolan/teckningsmuseet/turistbyrån/biblioteken i Laholms kommun.

Varför valde du just Johan?

– Jag valde honom då jag har hört mycket bra om hans ledarskap. Han har en stor personalgrupp, 65 medarbetare, och bra hand om sina medarbetare och är delaktig i olika processer. Johan är mycket strukturerad, vilket påminner om mig själv- som jag ville kolla möjligheterna att använda i framtida ledarskap. Johan är dessutom småbarnsförälder, vilket jag själv också är och jag ville se hur man kunde kombinera chefsposition och föräldraskapet.

Vad kommer du kunna dra nytta av?

– Det var varit mycket givande att skugga Johan då jag fått vara delaktig i många av hans olika uppdrag och sett honom i många olika sammanhang och konstellationer. Jag har fått se enhetschefens processer med medarbetare, samordnare, ledningsgrupper och tillsammans med politiker.

Jag har fått möjligheten att få en inblick i olika utvecklingsprocesser som sker, uppdrag som kommer in och hur han hanterar dessa. Jag har även fått se medarbetarnas reaktioner och tankar kring Johans ledarskap, vilket varit mycket givande,

Jag kommer att ha nytta av den struktur, kunnighet, tillit till personalen, känsla för personalfrågor och ekonomifrågor som Johan har. Han har lärt mig mycket genom att jag har fått vara delaktig och se hans arbete samt alla diskussioner vi haft och frågor som uppkommit under skuggningens gång.

 Är det något som förvånat dig när du varit med och skuggat?

– Jag har blivit förvånad och imponerad av den stora tillit som finns mellan medarbetare och chef. Hur Johan valt att delegera och lita på sin personals kompetens, vilket har varit underbart att se. Jag är också förvånad över det stora och breda uppdrag som Johan har fått samt så många medarbetare.