Att lära och utvecklas med andra

Denna utbildning ger en lyx i vardagen genom att bland annat få tid till diskussioner om ledarskap och grupprocesser men det jag värderar högst är tiden för självreflektion. Även jag har påbörjat mitt lärkontrakt (där man strukturerar upp vad man har för mål att utveckla under utbildningen) och börjat skuggning av ledare. En sak som Läs mer …