Att absorbera oro

Morgondagens Ledare. Namnet förpliktigar på den ledarskapsutbildning som jag och 29 kollegor i Halland just nu går. Jag ska villigt erkänna att jag vid flera tillfällen under de gångna 6 månaderna haft tankar i stil med ”nä, jag är ingen ledare” och ”hur ska jag klara detta?” Eller varför inte detta Jantegnäggande: ”Hur skulle du Läs mer …