Carola Bengtsson

Befattning: Lärare
Arbetsgivare: Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

Vill utveckla några av mina förmågor och lära mig mer om ledarskap och chefskap.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?

Få ökade kunskaper om offentlig sektors styrning och ledning, skapa nätverk och förbereda mig för att kunna ta steget in i en eventuell chefsroll.

Vad gör du om fem år?

Då är jag på toppen av min karriär. Trivs med min yrkesroll och livet i stort.  Leder en grupp människor i en kreativ miljö.

Lämna ett svar