En resan med Morgondagens Ledare

Av: Ann-Sofi Bengtsson

Vill beskriva en bild av hur resan med Morgondagens Ledare sett ut och ser ut för mig.

Låt mig göra en tillbakablick för att sedan landa i nuläge och framåtblick.

Tillbakablick.

I februari inleddes resan med ett antal förväntansfulla deltagare på Ringenäs Gk.

Roger presenterade galant programmet med nya begrepp som in-och utcheckning, självstyrt lärande, airtime och reflextiontid, ord som figurerade i ett snurrande huvud, efter första träffen.

Den starkaste träffen har för mig varit mötet med SSL-gruppen, där presentationen av ”life-line” gjordes. Att sitta tillsammans med 5 helt nya bekantskaper från olika yrkesvärldar och erfarenheter var väldigt speciellt.

När man får dela och ta emot varandras livsresa och historia under koncentrerad tystnad. Den känslan av ödmjukhet, respekt och tacksamhet spred sig i rummet, gav ett stort avtryck.

Vårens samhällssituation med Covid-19 gjorde att den påbörjade resan knappt hann börja innan den blev pausad….

Nuläge och framåtblick.

Efter sommaren gjordes en efterlängtad återstart av programmet.

Känslan av oro att den samhörighet och tillit med resesällskapet som skapats under våren skulle försvunnit, visade sig vara obefogad.

Med iver och glädje har vi arbetat med 4-rummaren, lärkontrakt och lyssnat till intressanta föreläsningar. Där Egon’s ord fastnade i huvudet på mig

 ”Det är bättre att leva i förändring och lärande, än att tro sig vara lärd”.

Avslutningsvis.

Denna resan och program har skapat nya tankar, insikter och förhållningssätt till ledarskap. Fantastiskt att få dela dilemman och reflektioner tillsammans med underbara människor som brinner för samma sak – Att bli den bästa versionen av sig själv som ledare!