Från larv till fjäril

Så beskrev jag min resa i en av alla övningar vi gjort under ML. Mitt inlägg kommer beskriva en del reflektioner som ML väckt hos mig.

Sedan mitt yrkesliv började har kollegor och chefer sagt: en dag kommer du bli chef. Jag har skrattat och sagt att det inte intresserar mig eftersom jag gillar att ”jobba på riktigt”. Min resa påbörjades där med små frön, även om jag då inte förstod det så planterades dem och därefter har de fått gro och växa. 2020 sökte jag till morgondagens ledare och började processa innebörden av detta steg och fastnade i begreppet chef. Vill jag bli chef: Nej, blev mitt svar på intervjun. Varför svarade jag nej? En fråga jag reflekterat kring. Ordet Chef var för mig ett negativt laddat ord. Någon med makt, någon som styr, bestämmer och kontrollerar utan att leda. Jag vill leda en verksamhet, dess personal och bidra till en positiv utveckling. Betyder det att jag kan bli/vara chef? Begreppen, chef, ledare och ledarskap landade och en förståelse kring de egenskaper andra sett hos mig. Många tankar, funderingar har hunnit passerat då vi fått möjlighet till tid för reflektion. Mina reflektioner och tankar har landat i att benämna ledord: Våga vara viktig! Det kan göra stor skillnad för resten av någons liv. 

I det vardagliga arbetet innebär det för mig: att ha ett genuint intresse/nyfikenhet för dem jag möter och vad dem kan lära mig. Förmågan att skapa relationer med kommunikation och dialog där den andra upplever sig sedd, hörd och förstådd. Att vara en förebild, visa vägen- alternativa vägar, stadigt stå fast trots starka vindar och kraftiga stormar. Mod att visa personliga sidor, använda sig själv som verktyg med både styrkor och svagheter. Innebörden av att våga vara viktig är förmågor/egenskaper jag värdesätter och kommer ta med i min fortsatta yrkesresa. Dessa ord, deras betydelse och vad de innefattar får inte underskattas. Det berör mjuka värden som att bli sedd, hörd, förstådd, känna tillit, samhörighet och meningsfullhet. Att våga vara viktig kan ske på olika nivåer högt/lågt, chef/medarbetare som människa/medmänniska och är betydelsefullt, värdefullt och uppskattat på alla nivåer. För mig har det varit möjligt att växa för att jag haft viktiga personer som väglett, guidat och ibland även styrt mig. Dem har vågat vara viktiga för mig, Tack för det!

Slutsats: Det sociala arbetet kan i mångt och mycket appliceras i ett chef/ledarskap och för min del har jag förstått att en chef kan jobba på riktigt, en chef kan vara viktig och göra skillnad! Spännande, jag är redo att för nästa utmaning och kommande arbetsliv som morgondagens ledare.

Linnéa Nilsson
1:e socialsekreterare
Laholms kommun