Morgondagens ledare

Stora ansvarsfyllda ord med mycket förväntan om prestation och kompetens. Och visst knackar Jante på då och då och undrar lite försynt; hur tänkte de när de valde dig till detta? Tror du verkligen att du kan leva upp till alla fina ord och allt du vill åstadkomma? Jag tänker att den som är helt säker på att bli en fantastisk ledare och perfekt chef inte alls ska ha jobbet. Ett stort mått av ödmjukhet inför en svår och komplex arbetsuppgift är nyttigt.

Strukturen för ML och den stöttande och energirika kulturen i den stora ML-gruppen och den lilla SSL-gruppen ger möjlighet att växa i ett sunt tempo. Ibland med två steg framåt och ett bakåt. Här får man möjlighet att reflektera öppet och få kloka tankar tillbaka på ett respektfullt sätt.

Att få ha människor omkring sig som brinner för att utföra ett gott arbete, och som tror mig om att kunna göra det också, är en ynnest! Tillsammans gör vi varandra bättre!

Sylvia Andersson
Strateg
Falkenbergs kommun