ML- om att leda sig själv och andra

Det har blivit höst och vi går in i den sista delen av programmet Morgondagens Ledare. Det har varit en oerhört lärorik tid. Från uppstarten när vi gjorde vår Life-Line tills nu har mycket hänt på vägen och vi har fått vända blicken inåt mig själv, utåt den andre och mot omvärlden. Vi har fått veta att rollen som chef är ett eget yrke. Vi har tagit del av olika chefer och ledares erfarenheter om hur det är att ha ansvaret för personal, verksamhet och ekonomi på olika nivåer. Det har varit så intressant och givande. Ett stort tack till er som delat med er!

Tillsammans med trevliga, engagerade deltagare och ledare har jag fått till mig mycket ny kunskap som jag kommer att ha nytta av oavsett vad jag väljer att göra fortsättningsvis. Att få möjlighet att reflektera över vad som är viktigt att tänka på när det kommer till chefs/ledarskap och att självinsikt är ett prioriterat område när man ska leda sig själv och andra. En process som ständigt pågår och som aldrig blir färdig. Det är viktigt att följa sin etiska kompass var det någon som framförde.

När det blev dags för skuggning fick jag förmånen att skugga enhetschef Filip Plan på Fritid 3 vid Socialförvaltningen Hisingen, Göteborgs stad. Två av tre heldagar är nu klara och så mycket jag fått vara med om under de här dagarna. Från Ledarforum till personalmöten, möten kring budget och prognos samt en hel del verksamhetsbesök. Av Filip har jag fått lära mig hur man som chef kan vara med och skapa en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv. Tack Filip!

Katarina Einarsson
ML 2023 Grupp 3