Vad blir nästa steg?

Det är ganska exakt två år sedan jag skickade in min ansökan till programmet Morgondagens ledare. Efter att ha blivit antagen och en lite brokig början, bland annat på grund av en framskjuten uppstart, börjar programmet nu lida mot sitt slut. I december väntar ”Grande Finale” på Stadshotellet i Varberg och jag funderar på vad jag tar med mig från året som gått. Har jag fått med mig några nya insikter och har min bild av hur jag önskar vara som ledare förändrats under året?

Inför utbildningen var förebilden en autentisk ledare som utövar tillitsbaserat ledarskap där målen för verksamheten kommuniceras tydligt. En ledare som bygger förtroende hos medarbetare genom att vara äkta, som visar både styrkor och svagheter och som litar på sina medarbetare och ger dem ansvar och befogenheter. Att genom detta ledarskap skapa en positiv arbetskultur där medarbetarna känner sig respekterade, engagerade och motiverade att göra sitt bästa kommer att främja samarbete och framgång för verksamheten.

Jag har under programtiden haft förmånen att dela kunskap och erfarenheter med en grupp av ledare och fått möjlighet att tillsammans reflektera kring ledarskap. Jag tar med mig en massa nya insikter och ett utökat nätverk. Trots detta är förebilden av en ledare densamma som innan. Nu är det dags att ta nästa steg och praktisera på riktigt. Vart och när, det får vi se.  

Henrik Johansson
Verksamhetsutvecklare
Varbergs kommun