Josef berättar om Morgondagens Ledare

Josef Önnhed arbetar som hälsoutvecklare på Örnahallens Hälsocenter och deltar i första omgången av programmet. Här nedan berättar Josef om sina erfarenheter av programmet.
(Källa: Hylte kommuns intranät)

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?

– För mig kändes det som en självklarhet då jag hela tiden vill utvecklas, både privat och i min yrkesroll. Genom att lära mig nya saker och söka nya utmaningar håller jag mig motiverad. I framtiden skulle jag gärna arbeta i en ledande befattning om verksamheten och samanhanget känns rätt.

Vilka förväntningar hade du på programmet?

– Jag hade nog förväntat mig att få gå en konkret, faktabaserad utbildning som inriktar sig på offentlig organisation. Istället har utbildningen fokuserat på självstyrt lärande med många djupa diskussioner om ledarskap och personliga egenskaper. Min uppfattning är att alla deltagare har gjort en inre resa och upplägget har överträffat alla mina förväntningar!

Hur har du upplevt programmet?

– Mycket positivt! Inspirerande och utvecklande!

Något speciellt som har varit bra med programmet som du kan berätta om?

– Att arbeta med självstyrt lärande i mindre grupper är ett fantastiskt verktyg, vi har även fått ta del av många intressanta föreläsningar.

 Programmet genomförs i samverkan med Region Halland och de halländska kommunerna. Hur har det varit att utbyta erfarenheter med kollegor i andra kommuner?

– Roligt och lärorikt, vi kommer från vitt skilda verksamheter men det finns många beröringspunkter och gemensamma nämnare. Alla verksamheter har samma mål, nöjda kunder och engagerade medarbetare!

Hur tror du att du kommer ha användning för dina nya kunskaper i framtiden?

– Jag har utvecklat min förståelse för vilken personlighet jag har och hur jag bäst utnyttjar mina styrkor. Jag vet också vilken typ av ledare jag skulle vilja vara i framtiden. Det handlar mer om insikter än kunskaper även om vi självklart har lärt oss mycket också.

Kan du rekommendera andra att söka?

– Absolut! Vad väntar ni på?