Nya ögon på erfarenheten

Av Ronnie Gustafsson

En tidig och stark drivkraft till att uppleva nya livsmiljöer, och därigenom också arbetsmiljöer, har gett mig erfarenheter jag idag är tacksam över. Jag har stor hjälp av dessa erfarenheter till vardags i mitt yrke, men har hittills uppfattat dem som ganska separerade från varandra. Mitt deltagande i Morgondagens Ledare gör att jag med hjälp av andra kursdeltagare så smått börjat länka ihop erfarenheterna. Programmets fokus på självkännedom har hjälpt mig att få en överblick av de erfarenheter jag har och ett nytt, och i många fall mer användbart, sammanhang att sätta dem i. Många aha-upplevelser har det blivit. Fler lär det bli.

Jag har sedan en längre tid tillbaka haft yrken som ställt höga krav på min egen förmåga till självreflektion och där jag behövt använda mig själv som redskap i arbetet. Jag har arbetat nära andra, både kollegor och klienter/deltagare, vilket har skapat ett kontinuerligt behov av att granska mitt beteende och mitt sätt att tänka. Ofta har dessa yrken bestått av en ledande roll av olika slag, vilket med tiden gett mig en ambition att mer konkret röra mig mot rollen som ledare.

När jag nu tar del av Morgondagens Ledare och lär mig mer om ledarskap och ledarskapets betydelse gör jag en fortlöpande inre resa genom mina erfarenheter. Jag är van vid att granska mig själv, nu får jag göra det på ett annat sätt. På resan stannar jag ibland upp och tittar på saker med nya ögon, till exempel vid erfarenheter som kan kopplas till ett aktuellt ämne för dagen i programmet eller vid erfarenheter som på olika sätt betytt mycket för mig. Ibland stoppar jag resan ett kort tag och fortsätter snabbt, ibland stannar jag lite längre för att de nya ögonen på händelsen i sin tur skapar nya frågor. Oftast behöver jag stoppa resan för att jag helt enkelt behöver vara mer närvarande i programmet. Nya ögon på den erfarenhet jag har, den personliga utvecklingen och de nya perspektiven det ger, skulle vara mitt svar på en fråga om vad jag så här initialt tar med mig från mitt deltagande i Morgondagens Ledare. Jag ser fram emot att få fortsätta min inre resa i takt med programmets gång, och jag är övertygad om att den tuffar på även efter programmets slut. Morgondagens Ledare ger mig ett annorlunda sätt att tolka och omtolka erfarenheter jag har, och som jag får, i mitt fortsatta arbetsliv.