SEMESTER GER TID TILL REFLEKTION

Semesterveckorna sprang iväg och nu får vi leva på minnena. För min del innehöll semestern mycket bilåkande då vi valde att lämna det halvtråkiga vädret här på västkusten för det betydligt finare i Italien och Kroatien. Att åka genom Europa med bil var för mig en ny upplevelse och det fanns gott om tid för reflektion och eftertanke.

Som nybliven chef finns det mycket att fundera kring och det fanns det gott om tid till i bilen. Semestern ska ju egentligen handla om att koppla av från arbete men för mig handlade årets semester mer i att landa i min nya roll. Vad vill jag förmedla som ledare? Vilka förväntningar finns på mig? Hur kan vi tillsammans skapa en verksamhet där alla trivs och som skapar yrkesstolthet?

Någonstans vid det blå vattnet i Kroatien insåg jag att det är jag och min personal tillsammans som skapar detta. Kommer ni ihåg när vi var i Tylebäck och arbetade med grupprocesser? Då vi skulle överleva på Mars när vår rymdsond kraschat? Då blev allas resultat bättre när vi arbetade tillsammans. Så ser jag på ledarskap. Tillsammans blir vi starkare och får ett bättre resultat!
Vi ses om någon vecka och då hoppas jag att min hemstad Varberg visar sig från sin bästa sida.