Vilken start på utbildningen!

Även om huvudet var fyllt med massor av tankar, idéer och känslor när jag lämnade uppstartsinternatet för två veckor sedan, så var det med en känsla av glädje och gemenskap!

En av de delar som var starkast för mig under dessa dagar (bort sett från Life line) var föreläsningen med Lina och Paulina. Temat var ”att leda i offentlig sektor”. Den var så inspirerande och gav mig en ny nivå av stolthet i mitt arbete. Det gav mig en tydligare grund att stå på när det gäller min roll som chef i offentlig verksamhet. Spontant när jag såg till föreläsningens tema tänkte jag ”detta kommer bli långdraget”, men på ett engagerat och inspirerande sätt lotsade de oss igenom de olika delarna på ett otroligt givande sätt. Jag önskar att jag hade fått lyssna på dem när jag påbörjade min chefsbefattning i kommunen för nio månader sedan. Fast å andra sidan var det kanske just tajmningen nu som gjorde att jag var mottaglig för deras erfarenhet och kunskap. 

Nu ser jag fram emot en ny utbildningsdag denna vecka med fokus på Chefsrollen

Känslan är att jag kommer gå från klarhet till klarhet och helt säkert kommer mina medarbetare få agera försökskaniner under resans gång. För mig är det just det, en personlig utvecklingsmöjligt. En möjlighet att bli en tydligare och tryggare ledare, som gör att jag kan utveckla verksamheten tillsammans med mina medarbetare.

Karolina Hagström
Enhetschef Laholms kommun