Balans

Morgondagens ledare har inte bara försett mig med ny kunskap om chefens uppdrag, grupputveckling, ledarskap inom offentlig organisation med mera, utan programmet har framförallt gett mig insikter om min egen ledarstil och vad som är viktigt för mig i ledarskapet. Jag har reflekterat över tid, närvaro och motivation, vilket har fördjupat min förståelse för vad också jag söker hos en chef.

En central insikt under programmets gång har varit hållbarheten i ett yrkesliv och hur vi kan balansera det privata och yrkesmässiga. I en jobbannons jag sökte, betonade den rekryterande chefen att ’hos oss tar vi jobbet på lagom stort allvar’. Trots att jag inte gick vidare i ansökningsprocessen, bär jag med mig detta citat vidare som ett tecken på arbetsgivarens förståelse för livet utanför jobbet – en medmänsklighet och hur viktigt det faktiskt är. Det låter enkelt, men ibland kan de mest självklara sakerna vara de svåraste.

Så nu när jag reflekterar över mina erfarenheter och insikter från programmet, riktar jag min blick mot framtiden och sökandet efter nya professionella utmaningar. Jag strävar inte bara efter ett arbete, utan efter en plats där mina värderingar om glädje, prestigelöshet och engagemang delas. Målet är att hitta en arbetsplats där jag kan fortsätta utvecklas och samtidigt upprätthålla en balans mellan det personliga och det professionella.

Så i min strävan att söka nya jobb är arbetsglädjen en central komponent. Arbetsglädje är mer än bara en bonus; det är en drivkraft som påverkar prestation och trivsel. Jag är övertygad om att i en arbetsmiljö där medarbetarna ges förutsättningar att må bra och där de känner glädje och engagemang kommer inte bara arbetet att bli mer givande utan också kreativiteten och produktiviteten att blomstra. Så i min framtidssökning strävar jag inte bara efter en plats där jag kan utvecklas i min yrkesroll, utan där jag också kan känna glädje och passion för det jag gör, tillsammans med de jag gör det, varje dag.

Estelle Näckborn,
Varbergs kommun