Floskler, klichéer, metaforer eller ledord

Kalla det vad du vill. Arbetslivet är fullt av dem. Och börjar man lyssna efter dem är det svårt att sluta. Med glimten i ögat menar jag typ så här:

En god arbetsplats har tydliga ramar, luft i systemet, högt till tak och inget som sitter i väggarna. Med gemensamma krafter och klar målbild drar alla åt samma håll och pratar samma språk. Med rätt verktyg gräver man där man står och bottnar i uppdraget. Med frihet under ansvar plockas den lågt hängande frukten och russinen ur kakan samtidigt som elefanten styckas i småbitar.

En god ledare har örat mot rälsen och tentaklerna ute. Agerar både som dirigent och som kitt i navet. Krattar i manegen, sår frön och vårdar sina plantor. Någon att ta rygg på och som står still när det blåser. Som ser individen och hör vad du säger men sätter laget framför jaget. Håller i taktpinnen, äger frågan och kan ta i med silkeshandskarna. Som inte fastnar i stuprören utan målar med den breda penseln.

En god medarbetare står både framåtlutad och på tårna. Spänner bågen, lyfter blicken och identifierar flaskhalsar. Kan tänka utanför boxen vid förändringsresor och hybridlösningar. Tar sig an utmaningar och parerar hinder utan att måla in sig i ett hörn. Gasar och bromsar samtidigt, bygger relationer och krokar arm. Springer på rätt bollar och tar bollarna när de studsar upp.

Vissa ord och uttryck är talande, kloka och fyller en funktion medan andra kanske är självklara, uttjatade och överflödiga. Under året med Morgondagens Ledare har jag lärt mig att sålla bland dem. Har fått möjlighet att reflektera över dess innebörd och vilka som skulle kunna vara just mina ledord. Då återkommer jag till en enkel uppmaning som jag har burit med mig länge och som jag tror att man kommer långt med både som medarbetare och ledare. Kort och gott; att försöka bidra i stället för att bevaka.

Maria Hagelberg,
Projektledare
Varbergs kommun