On the next level?

När jag började ML i mars 2023 hade jag redan varit i en chefsroll i ett halvt år. ML har givit mig mycket som i slutändan kan sammanfattas i att jag blivit lugnare, tryggare och säkrare i mig själv och hur jag ska bemöta och leda andra. Det låter stort att en chef är kulturbärare och förebild – och att min positiva feedback har betydelse och ger folk styrka – men det ligger nog något i det ändå, mer än jag först trodde.

Vi har reflekterat och tränat på att föra samtal på en djupare och mer grävande nivå. Jag har lärt mig att lyssna och söka efter nyckelord medarbetarna använder sig av i kommunikation med mig, vilket har gjort det lättare att agera rätt. Jag har börjat förstå hur man kan ställa coachande frågor för att hjälpa personen framför mig att hitta rätt väg. Det är fint att känna att folk har förtroende för mig och att de litar på mig, men det är också en avancerad sak att axla och det kräver mod. Om jag har tillräckligt återstår att se.

Att hålla verksamhetens uppdrag och riktning i fokus är viktigt, men finessen tycker jag ligger i att få med sig medarbetarna. Ibland blir det en svår balansgång, ofta frågar jag mig, hur gör jag alla nöjda eller, när är alla tillräckligt nöjda? Även här har ML med fina föreläsningar om de tre benen i ledarskapet givit mig något att hålla i och underlättat mitt beslutsfattande.

Kanske är jag på väg att bli en chef on the next level.

Jennie Malm, avdelningschef på Mikrobiologen
Hallands sjukhus, Halmstad