Hej alla läsare!

Idag vill jag dela med mig av några reflektioner när Morgondagens ledare börjar gå mot sitt slut. Det har varit en otroligt lärorik resa där jag har fått möjlighet att utveckla mina ledaregenskaper och att växa som person. Men är man verkligen klar? Att känna sig klar med en ledarskapsutbildning är snarare att kunna svara ”JA” på en enda fråga: Är du redo för konstant lärande? Och få ett diplom med rubriken ”Handledning pågår”.

Tanken på ett kontinuerligt lärande är inspirerande och ger mig som ledare möjligheten att fortsätta att växa och utmana mig själv. Det kan även hjälpa till att bibehålla motivationen och entusiasmen för arbetet. Livslångt lärande är för mig en mentalitet.

Jag använde tiden under min ledarskapsutbildning för att överväga, tydligare definiera och arbeta med mina egna mål. För inte så länge sedan fick jag frågan från en kollega om jag fortfarande vill bli chef efter utbildningen. Jag svarade ”ja” utan tvekan. Vägen till en chefsposition kan se olika ut och jag har redan gjort ett medvetet val, när mina barn var små, att inte tacka ja till en möjlighet att bli chef. Men jag har en annorlunda balans mellan arbete och liv idag. Att vara chef ligger i linje med mina drömmar och livssituation och det är meningsfullt att följa den vägen.

Tack Morgondagens ledare för värdefulla verktyg och insikter samt att ni har stärkt mitt intresse för ledarskap och ökar min motivation att sträva efter en chefsposition. Handledning pågår!

Ella Argale,
Ekonom
Varbergs kommun