Ett nytt kapitel!

December månad närmar sig med stormsteg och med det mitt sista tillfälle att få ta till mig av all den fantastiska och inspirerande kunskap många chefer besitter och har varit generösa nog att dela med sig av till mig/oss. Det har känts lyxigt att få delta i det här programmet eftersom jag har fått så mycket tid till personlig utveckling och reflektion.

Jag har gått från att vara nyfiken men osäker på att axla chefsrollen, till att känna mig redo att ta klivet och testa på det här. Under mina reflektionstillfällen och i samtal med min SSL-grupp har jag kommit fram till att en bra chef för mig är en ledare som är tydlig, handlingskraftig, observant och inkännande. Viktigast av allt är dock att en bra chef har förmågan att kommunicera tydligt, medvetet och på ett sätt som förmedlar en vi-känsla i teamet.

Jag har fått goda redskap under utbildningens gång och känner mig förväntansfull inför att förhoppningsvis få möjligheten att använda dessa i en ny yrkesroll som ledare och chef.

Emelie Rex
Lärare
Laholms kommun