Målbild

Av: Charlotte Tengdahl

Min ledarskapsresa har pågått en lång tid. Diverse uppdrag, arbeten och utbildningar har styrt åt ett håll. Jag känner mig nu redo, eller mer än redo, att ta mig an ett ledarskapsuppdrag med chefsansvar. Förhoppningen är att Morgondagens Ledare skall verka som en sista katalysator.

Utbildningen är utvecklande på många sätt, för mig har personlighetstestet varit särskilt berikande och bekräftande, testet har gett mig ytterligare mål och mening för fortsatt utveckling. Också momentet SSL, självstyrt lärande, har varit stärkande. Ett moment då vi deltagare äger agendan och delger varandra erfarenheter och dilemman men också stöttar och leder varandra. För mig är det individerna i gruppen som gör dessa tillfällen så energigivande, tilliten till varandra gör att en total ärlighet genomsyrar våra träffar.

Vi deltagare vet att det är en stor utmaning vi ger oss in i, trots det går det inte att ta miste på den glädje och entusiasm som genomsyrar våra träffar. En del av oss drivs av ledarskapet som sådant, andra av att få möjlighet att utveckla verksamheter. Min personliga drivkraft handlar om hållbarhet, målbilden är en pedagogisk ledare som styr verksamheten beyond sustainability.