Att göra något annorlunda!

Snart är vår resa slut! Eller är det början? Morgondagens Ledare-resan har utöver föreläsningar och möten med drivna människor medfört en förändring inom ens egen tankevärld. Jag vågar nog påstå att nästintill samtliga deltagare i ML har fått en ”tankevurpa” av något slag. I de flesta fall positiva sådana. Resan inom ML har lärt mig mer än vad jag kunde föreställa mig. ML har så att säga ”puttat” mig över stupet i positiv bemärkelse. Jag känner mig nu betydligt mer förberedd än tidigare och ser fram emot att ta nästa steg i min egen utveckling. Vad just nästa steg innebär för mig och alla inom ML är det få som vet däremot är nog alla överens om att framtiden för oss är ljus. Det är en ynnest att ha fått sitta på bra föreläsningar kring ledarskap, offentlig förvaltning med mera. Men ”grädden på moset” är ändå det Självstyrda lärandet(SSL) och vad det gör inom en. Att få möjligheten i en strukturerad miljö få ”klämma och känna” på sitt inre ur ledarskapssynvinkel är få förunnat över en så pass lång tidsperiod. Min egen upplevelse är att det annars oftast görs vid enstaka tillfällen. Vi har fått chansen att reflektera och fundera kring oss själva samtidigt som vi fått input och feedback från våra SSL-grupper under tidens gång. Många av oss har haft stenar inom oss som bara väntat på att bli vända och därmed också ökat progressionen av utvecklingen hos oss själva. I vår SSL-grupp har vi fått hjälp att hitta de stenarna och i vissa fall också fått hjälp att vända på dem.

Vid pennan!
Oskar Brusewitz