När den öppna chefsdörren tvingas bli digital

Av: Catrin Nordstedt

I februari gick startskottet för Morgondagens Ledare och jag såg med stor förväntan fram emot utbildningsresan de kommande sex månaderna. MEN pandemin slog till och resan blev både längre och omkullkastastad flera gånger på vägens gång. Pandemin, och alla dess utmaningar den medför, har fått mig att i större utsträckning tänka på vilka utmaningar en chef ställs inför och jag tror att i dessa tider är chefskapet mer utmanande än någonsin. Det blir till exempel svårare för chefen att se hur ens medarbetare mår när allt fler arbetar på distans. Man kan inte tyda kroppsspråk och det kan lättare resultera i risker för missförstånd och misstolkningar.

Digitaliseringen har för många fått ett stort uppsving och i flera fall blir möten effektivare och troligen också färre, vilket leder till att vi sparar både tid, pengar och miljön. Men det finns nackdelar – den sociala kontakten. Det är svårt att uppfatta de små signalerna, ett medhållande ögonkast eller en kritisk hållning. De tysta tankarna som läcker från kollegorna under mötets gång. Att leda på distans ställer stora utmaningar för den synliga och tillgängliga chefen med den öppna dörren. Under min skuggning har jag fått insikt om hur värdefull just den är för att skapa tillit, förtroende och trygghet för verksamheten.

Förutsättningarna för att kunna leda på distans tror jag är tillit till sina medarbetare och hålla igång teamkänslan, -vi-känslan och samhörigheten. Något som jag tror är grunden för att bygga relationer i gruppen, för att skapa öppenhet och tillit för att öka viljan att stötta och hjälpa varandra. Detta för mina tankar till min SSL grupp (självstyrd lärandegrupp) – Wow alltså!  Denna grupp med 5 deltagare och handledare. Trots olika tjänster i olika organisationer blickar vi inåt mot oss själva. Vi har lyssnat, vridit och vänt på problem. Vi har gett varandra stöd, utmaningar och nya möjligheter. Med hjälp av detta team har jag fått en helt annan förståelse om mig själv och mina möjligheter. Vi närmar oss nu (om än senare än planerat) slutet på vår resa tillsammans i Morgondagens ledare men med förhoppningen om att börja en helt annan resa.