SSL ger oss möjlighet att utvecklas tillsammans!

Det är kanske fler som tänker och tycker som jag? men visst är SSL, självstyrt lärande, ett forum som tar oss till högre höjder än vad vi visste fanns? Till detta hör givetvis också att vi ingår i fantastiska grupper med mycket professionella handledare. Metoden i kombination med särskilt utvalda deltagare bidrar till något utöver det vanliga. Känslan efter varje möte är speciell och vetskapen om att en undermedveten lärandeprocess pågår är påtaglig.

Enbart genom att formulera och verbalisera utmaningar har resulterat i nya tankebanor. Visst är det jobbigt och kräver mycket tankekraft. Vi brottas med vem vi är, var vi vill och hur vi ska komma dit. Målen med SSL är väldigt individuella men det fiffiga är att vi genom att stödja och lyssna på varandra också får mycket med i vår egen utveckling.

Jag är övertygad om att vi genom SSL kommer att stå bättre rustade inför ett framtida ledarskap. Vid vårt senaste möte diskuterade vi även skuggning som jag ser mycket fram emot. Hur förhåller sig en skicklig ledare med just det där som jag inte vet hur jag skulle hanterat? Hur behärskar en erfaren chef motgångar och kommunicerar mål? Det finns saker som inte går att läsa sig till utan måste upplevas på plats där det händer. Med morgondagens ledare får vi möjlighet att växa tillsammans och jag är så glad att vi nu är igång på riktigt!