”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar”.

För  tio veckor sedan träffades vi för första gången, det fanns nog frågetecken hos oss alla, vad innebar utbildningen, vad var syftet? Redan första dagen tog man upp om tio veckor ska ni på synapsen – en utbildning för chefer i regionen. Ännu fler frågetecken, vad, varför, vi??? Inte förrän vid Synapsen förstår jag riktigt varför, inte förrän nu förstår jag  vikten av vår utbildningen inte bara för mig utan för regionen. Henrik Drakenberg hälsar alla välkomna och väljer ut Morgondagens ledare som grupp, vi är inte inbjudna med armbågen utan är uppenbar del av regionens ”hand on” strategi för att skapa nya chefer. Plötsligt blir utbildningens mål så mycket klarare – skaffa kompentens, skaffa kontakter, ta del av vår vardag  – bli chef NU – vi behövde dig igår.
 
Så börjar konferenscentrifugen, goda talare varvas med mindre vana och för den som vill se värdet av konferensen kommer här Crash Course synapsen 2016; Det finns en massa EU pengar som kan användas i regionen om någon bara söker (Malin Looberger). Det kommer saknas hundratusentals anställda inom offentligsektor, profilera er så att arbetssökande vet vem ni är,  renodla arbetet så att någon sköter kärnaktiviteten och någon administrativa sysslor (Caroline Olsson). Den vite mannens perspektiv är gårdagens, förutom nya attityder behövs ny arbetskraft och inte kommer vi hitta den hos 65-plusare, mer troligt hos nyanlända (Fredrik Reinfeldt). Näste talare på samma tema med ny infallsvinkel; arbetslivet behöver bli ett ”gränslöst arbetsliv” där mer kreativa och mer fria jobb med mer självbestämmande än vad som tidigare funnits i historien attraherar en ny generation arbetstagare. En sådant arbete kommer ses som ett privilegium få förunnat och dessutom kommer privatlivet bli en del av jobbet (Sofia Rasmussen). Sedan följde föredrag som visade på att alla olika kompentenser bör utnyttjas och vi måste vidga perspektivet och se vad alla kan tillföra samhället (Håkan Svensson och Pär Johansson). De hela avslutade med chefens utvecklingspotential  (Lina Axelsson Kihlblom och Milad Mohammadi).
 
Synapsen är slut och det är dags för nya tag, inspirerad av alla nya intryck bestämmer jag mig för ett nytt motto  ”Begränsa inte dina utmaningar, utmana dina begränsningar”.