Vad har ML inneburit för dig?

Morgondagens Ledare har inneburit en möjlighet att lära sig mer om ledarskap men också en stor personlig utveckling.
Det mest lärorika med Morgondagens Ledare skulle jag säga är den personliga utvecklingen kombinerat med de kunskaper om ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunikation mm. Det tillsammans har lett till att jag nu är helt säker på att jag i framtiden vill arbeta som ledare. Jag tar med mig insikten om att kunskaperna inte betyder så mycket om inte de goda ledaregenskaperna finns som en grund.

Morgondagens ledare är ett program som ger dig som deltagare en möjlighet att vidareutvecklas som person. Det ger dig också kunskaper om ledarskap i sig och om ett flertal ämnen som du som ledare behöver kunskaper i. Har du ett intresse av att i framtiden arbeta med ledarskap är det ett program som verkligen rekommenderas.

/Malin Malmgren