Är jag redan körd?

Av Tina Bergenholtz

Google har under ett decennium forskat på vilka beteenden som gör en riktigt bra chef. De allra senaste rönen som publicerades i tidningen Chef, nr 03 2020, säger att en bra chef:

  1. Är en bra coach
  2. Stärker teamet utan att mikrostyra
  3. Är inkluderande
  4. Är produktiv och resultatinriktad
  5. Är en god lyssnare och delar sina kunskaper
  6. Stöttar karriärutveckling
  7. Har en klar vision och strategi
  8. Har nyckelkunskaper
  9. Samarbetar effektivt
  10. Vågar fatta tuffa beslut

När jag läser igenom listan tycker jag att det är väldigt bra punkter och jag är helt övertygad om att en person som uppfyller allt är en utomordentligt bra chef. Under programmet Morgondagens Ledare har jag och mina kamrater fått ta del av flera områden som en chef borde känna till och ha lite koll på, till exempel arbetsmiljö, arbetsrätt, grupprocesser, ekonomi och kompetensförsörjning. Ibland när jag suttit på en föreläsning har jag känt ”herregud vad är det jag har gett mig in på, vem kan hålla koll på allt detta?”. Jag får samma känsla när jag tar del av Googles lista, vem kan uppnå allt detta? Är jag redan körd innan jag ens hunnit arbeta som chef?

När jag tagit mig tid att fundera på svaret ordentligt så kommer jag fram till följande: NEJ!

Nej, det är inte kört för mig och andra som kan slås av liknande tankar som mig. För vi får inte glömma att som chef finns det mängder av kompetent personal som kan stötta och hjälpa oss i frågor kring exempelvis arbetsmiljö och ekonomi. Det är viktigt att komma ihåg att som chef förväntas du inte göra medarbetarnas jobb, utan du ska ge dem rätt förutsättningar för att själva lyckas så bra som möjligt. Chefer är också människor, de besitter inte övernaturliga kunskaper som gör att de kan allt, chefer gör också fel och måste också be om hjälp. Jag förstår att det finns tusen utmaningar när du arbetar som chef, men jag är redo och sugen att anta utmaningen för att se vad jag kan åstadkomma. Förhoppningsvis kommer jag att uppfylla flera av ovanstående egenskaper men, framför allt, kommer jag fortsätta att utvecklas i mitt ledarskap och bidra till att mina medarbetare trivs på jobbet och gör ett bra jobb för dem vi finns till för.