Steget ur mitt blinda jag

Vad är det andra kan se av mig men som jag inte är medveten om? Mitt blinda jag. Nu vill jag minska mitt blinda jag. Jag har utmanat mig själv genom att jag ska be tre personer om feedback på mitt ledarskap. Jag vill att dem ska vara ärliga. För mig krävs det mod att gå in i det okända. Vad kommer jag att få höra? Hur kommer jag att reagera?

Jag säger till mig själv att jag ska vara tyst och lyssna för att förstå. Jag ska inte förkasta, försvara eller förklara. Sedan ska jag välja att förändra, förädla eller förbli den jag är. Låter ju enkelt! Men när jag har fått kritik innan i mitt liv har jag ibland hamnat i försvar och förklarat, för att sedan analyserat det som har sagts och förändrat mig. Men jag inser att jag måste öva på detta för att utvecklas och bli bättre. För jag vill bli en bra ledare och chef.

Jag vill vara en chef som är tydlig, lyhörd och inspirerande. Mina medarbetare ska veta vad som förväntas av dem och känna att de var och en är en viktig del för att verksamheten ska fungera som helhet. Jag vill lyssna på mina medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas. Inte dumpa uppgifter på dem, utan att istället delegera uppgifter och ge dem det stöd var och en behöver för sin nya uppgift. För att arbetsplatsen ska utvecklas vill jag ha ett arbetsklimat där vi kan ge varandra feedback. Om jag ska kunna ge mina medarbetare feedback för att dem ska utvecklas, så måste jag kunna ta feedback från dem för att utvecklas. Inte mer än rätt! Så nu tar jag steget ut i det blinda och frågar om feedback. Jag börjar nu!