Två ostmackor under kudden…

…det är det som kan vara avgörande för mig och mitt mående och göra att jag mår toppen och känner ett inre lugn.
Det och mycket annat fick vi lära oss i veckan av föreläsningen med Egon Rommerdal. Historien om ostmackorna handlade i grunden om att jag behöver förstå min medmänniska för att kunna hjälpa, stötta och vägleda denna på bästa sätt. För att förstå min medmänniska behöver jag vara nyfiken och ställa en mängd frågor. Detta för att jag ska få ta del av just din livs-story.
Att förstå sin medmänniska, att ge ett bra bemötande och att inkludera alla på sin arbetsplats är något som jag har reflekterat över redan innan Egons föreläsning och som jag tycker är viktigt.
I dagens samhälle är det en utmaning att inkludera alla på sin arbetsplats. På många av våra arbetsplatser så växer ohälsotalen och det kan finnas individer med olika funktionsvariationer, vi kan ha individer från många olika kulturer och med olika språkkunskaper. Det kan finnas individer som vill väldigt mycket och individer som vill betydligt mindre. Hur får man som ledare ihop alla dessa individer till ett framgångsrikt team?
För mig som ledare är det viktigt att vara en god förebild för nyfikenhet och ansvarstagande och att jag som ledare ser mina medarbetares potential oavsett bakgrund och förutsättningar. Som ledare är det viktigt att jag stöttar mina medarbetare till att höja blicken och se potentialen hos sina kollegor. Detta gör jag på bästa sätt genom att förbereda mina medarbetare och ge dem den kunskap och de verktyg de behöver. Att jag som ledare skapar visioner, engagemang och möjliggör ett lärande hos mina medarbetare. Detta så att mina medarbetare på bästa sätt kan inkludera sina kollegor på arbetsplatsen och då också skapa ett vinnande team.
Vad är din eller min ostmacka? Att möta upp någon på ett jämbördigt sätt, att vara nyfiken, ställa frågor och ta reda på bakomliggande orsaker ger mig förutsättningar att få reda på vad just din ostmacka är.
Genom utbildningen Morgondagens ledare så får jag möjlighet att växa som människa, jag skaffar mig mer kunskap och fler redskap och jag lär mig och utmanas av mina kurskamrater och föreläsare. Allt för att rusta mig till en framtida ledare, en ledare som i sin tur ska rusta, stärka och utveckla medarbetare och andra framtida ledare.