Insikt ger utsikt

Morgondagens ledare… ja, vad skulle det innebära för mig? Jo, just insikt om mig själv och framförallt i förhållande till andra. Vem vill jag vara? Vem vill jag vara som ledare? Vad skrämmer mig? Frågor som jag inte ställt mig själv tidigare. Jag har själv vridit på tankar och frågor, men också uttalat dem högt både för mig själv och inför andra. Det har utbildningen och det självstyrda lärandet gett möjlighet till. Tankar och funderingar har därmed blivit tydligare och väckt många frågor och nyfikenhet. Jag har för mig själv formulerat mål och en del av det som hittills ibland har känts svårt och obehagligt känns numer som utvecklande utmaningar. Något som fastnat hos mig, från en av våra föreläsningar, är att ju mer nyfikna vi människor är – ju mer ändrar vi vårt sätt att tänka. Nyfikenheten på ledarskapet, på mig själv och andra har gett mig kunskaper om mig själv som jag behöver arbeta vidare med men det har framförallt gjort att jag ändrat en del av mitt sätt att tänka.

Den insikt som jag fått om mig själv och om ledarskapets många sidor ger utsikt – inget är omöjligt!

Vill verkligen uppmana, om möjlighet ges, att söka till Morgondagens Ledare!