”Utbyte är bra för dynamiken”

Vi har träffat Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad för att få hans syn på programmet.

Vad tänker du som politiker kring en sådan här satsning?

– Det är ett bra projekt eftersom att det är viktigt för medarbetarna att känna att det finns möjligheter för utveckling mot att bli ledare. Det är också ett bra sätt att lotsa in nya människor på ledarpositioner.

Har du några farhågor?

– Nej inte precis, vi kan såklart tappa någon, men vi kan också vinna en annan. Vi kan inte resonera att vi inte tänker utbilda någon på grund av det. Folk kommer alltid lämna Halmstads kommun av olika skäl, såväl yrkesmässiga som privata. Men vi får ju också alltid medarbetare till oss. De som lämnar oss blir också ambassadörer och kanske en dag kommer tillbaka. Jag känner tvärtom att utbyte är bra för dynamiken.

Vad tror du om den offentliga sektorn på en två års period? Vad har hänt/inte hänt?

– Offentlig sektor är inte lika konjekturkänslig som företag är. Det finns alltid ett stort behov av vård och omsorg. Visserligen kan saker som bygglov minska. Men jag hoppas att utbudet har utvecklats och blivit bättre. Vi måste våga tänka okonventionellt och öppet! Och se förändringens möjligheter!