Åsikter om programmet

Fredrik Andersson arbetar som controller i Falkenbergs kommun och är en av deltagarna i Morgondagens Ledare. Efter fyra månader anser han följande om programmet:

 

Nu har halva tiden gått i programmet, hur känns det hittills?

Det känns mycket bra! Såhär långt har programmet varit givande. Dels genom de föreläsningar som genomförts där jag för egen del har plockat upp tips från de flesta föreläsare. Men framförallt har jag börjat komma till insikt i vad jag behöver arbeta med för att bli den ledare jag vill bli i framtiden.

Ni arbetar mycket med självstyrt lärande, vad innebär det?

Självstyrt lärande innebär att förstå hur och varför jag kommit dit jag är nu. Utifrån denna bild så har jag sedan utformat en målbild dit jag vill komma genom att aktivt arbeta med processerna i vardagen samt diskutera hur jag ska komma framåt med medlemmarna i gruppen.

Hur tycker du att det fungerar?

Jag var något tveksam till metoden till en början då jag hade svårt att se hur jag skulle gå tillväga för att komma framåt med mitt lärande, det var svårt att veta hur jag skulle angripa mig själv för att utvecklas. Men som jag sa i frågan ovan så känns det som jag kommit en bit på vägen nu vilket innebär att jag ser positivt på arbetssättet för tillfället.

I programmet går ni på många föreläsningar, är det någon särskild som har varit extra bra?

Jag tycker många av föreläsningarna varit bra, men den föreläsning som jag kommer och tänka på är den som Tove Westerberg hade om coachande ledarskap där vi dels fick göra övningar men framförallt fick jag mig en tankeställare av  vikten att låta personalen själva komma fram till lösningen. Jag tycker även föreläsningen som Roger Weman höll i var väldigt inspirerande, framförallt fick den mig att börja fundera på hur jag ska marknadsföra mitt ledarskap samt vikten av att brinna för det man gör.

Vad tror du att du kommer dra mest nytta av från utbildningen?

Det viktigaste kommer vara att komma fram till hur jag vill vara som ledare och hur jag kommer dit och det närmar jag mig varje gång vi träffas med smågruppen i självstyrt lärande.  Föreläsningarna är bonus där jag kan plocka upp saker som är viktigt för mig och som passar in på mitt ledarskap.