Vart ska jag börja?

Vart ska jag börja? Jag har fått så många nya tankar och reflektioner sedan jag började Morgondagens Ledare i slutet av augusti. Delvis tänker jag att det känns helt rätt och att jag är oerhört motiverad samtidigt som jag har en stor respekt inför att axla ett chefsuppdrag med allt vad det innebär.

Jag tänker mycket på hur viktigt det är att skapa och bygga relationer för att få välmående individer, grupper och organisationer. Jag har många gånger upplevt att om du har goda relationer som bland annat innefattar förtroende, trygghet och respekt kan du komma hur långt som helst tillsammans. Det är genom goda relationer som jag skulle vilja bygga mitt chef- och ledarskap. Jag baserar det delvis på egna upplevelser men även på vetenskaplig forskning som visar på betydelsen av att medarbetare känner sig sedda, delaktiga och lyssnade på.

Under ungefär två års tid hade jag förmånen att ha en chef som hade detta förhållningssätt. Det var fantastiskt att ha en chef som såg mig, lyfte upp mina styrkor, gjorde mig delaktig och utmanade mig på ett positivt sätt. Den här personen kommer alltid att vara en förebild för mig och jag hoppas att jag med tiden ska kunna närma mig den här personens kapacitet som chef och ledare.

Hur bygger jag då goda relationer? Svaret är långt men det är en av min nycklar som jag behöver bibehålla och utveckla för att kunna bli en attraktiv chef som medarbetare känner förtroende, trygghet och respekt för.