Vi får stöd i att hitta kunskap i olika ledarskapsteorier och metoder.

Nu har jag och mina meddeltagare i Morgondagens Ledare kommit en bra bit i vår utbildning och vi börjar känna igen formerna för kursens upplägg och har också mer och mer börjat känna våra kurskompisars olika personligheter. För just så är det, vi har olika personligheter och jag tror att de flesta av oss nu har börjat få en förståelse för att precis som bland alla andra människor finns det även chefer och ledare med olika slags personligheter. Alla är inte stöpta i samma form även om det kan finnas vissa beteenden och egenskaper som kan underlätta i utövandet av ett bra ledarskap.

Vi får stöd i att hitta kunskap i olika ledarskapsteorier och metoder. Jag tycker att detta är mycket roligt och intressant och det är en kunskap som kan komma till nytta i många situationer i arbetslivet.

En viktig sak för att kunna finna sig själv som ledare och kunna röra sig framåt i sin personliga utveckling tycker jag är att hitta stöd och finna inspiration genom att spegla sig själv i andra genom att dela med sig av sina egna erfarenheter, samtidigt som det är viktigt att lyssna och ta del av andras upplevelser. Detta får vi ypperliga tillfällen att göra i de mindre grupper för självstyrt lärande som vi alla är medlemmar av. Jag tror att jag och de andra deltagarna i min SSL-grupp faktiskt ser fram emot denna stund av delat förtroende och stöd som ger växtkraft som ledare, tillfällen som kommer att dyka upp regelbundet vid våra kurstillfällen. Även i denna lilla grupp finns olika personligheter och vi har i halvt skämtsam ton identifierat våra personligheter i de röda och gröna områdena.

Det här med att hämta inspiration förresten… En uppgift som vi deltagare nu står inför är att hitta en ledare att inspireras av, en person att följa under några dagar för att se hur denna fungerar i sitt chefsskap. Jag håller nu på med att hitta en inspirerande ledare att skugga, vilket jag tror kommer att bli mycket lärorikt!