Kan alla bli en bra ledare/chef?

Jag har börjat lägga mer och mer tid på att granska och syna chefer och ledare jag träffar i min vardag. Så i den milda grad att jag grotta in mig och analyserar i tonläge, kroppsspråk, ordval, engagemang för att bara nämna några få men ack så viktiga egenskaper.  
Vad man uppskattar och trivs med hos sin chef är såklart subjektivt men under gruppens tredje träff så utkristallisera sig ändå att vi har liknande tankar om goda egenskaper som en chef bör besitta. Nästa frågeställning som jag tar med mig är hur JAG vill vara som chef/ledare i mina kommande uppdrag?  
Spännande tankar. Mycket spännande!!