Vilka är morgondagens ledare?

Att veta vad som gör en bra ledare på pappret och att utöva ett bra ledarskap i praktiken är helt olika saker – ett faktum som jag är oerhört ödmjuk inför.

Vi känner alla igen en bra ledare när vi möter den. Frågan är om vissa föds till ledare eller om det handlar om förmågor som vi utvecklar längs vägen? – Här går åsikterna ofta isär men jag tror att det handlar om en kombination. Det kan absolut vara så att vi föds med egenskaper som gör oss mer eller mindre lämpliga som ledare. Vi kanske också föds med egenskaper som gör oss mer eller mindre villiga att ta rollen. Oavsett vad så tror jag att en viktig förutsättning för ett bra ledarskap är en öppenhet för att hela tiden utvecklas. – Det krävs öppenhet, mod och en hel del självinsikt.

Vi översköljs av bilder som målar upp de utmaningar som välfärden står inför. Jag tror att vår förmåga att rekrytera bra ledare är en av de avgörande faktorerna för utvecklingen framåt. Ledare som har förmågor som går utöver sak- och specialistkompetens. Ledare som har förmågan utveckla organisationen och förmågan att engagera och motivera sina medarbetare.

För mig har chefskapet aldrig varit något mål i sig. Däremot har jag alltid haft en vilja av att vara med och påverka. En vilja som kommer från en stark drivkraft att utveckla och förbättra. Jag vill vara i skavet. I behovet av utveckling. Jag vill bidra till den gemensamma viljan att göra det bättre. Bättre för dom vi är till för, bättre för kollegor och medarbetare, bättre för våra verksamheter och organisationer – bättre för samhället!

När jag började Morgondagens ledare i februari visste jag inte riktigt vad jag hade att vänta mig. Jag visste ingenting om de andra deltagarna eller om kursledarna. Nu när jag stannar upp och reflekterar i programmets slutskede så gör jag det med tacksamhet. Tacksamhet över att ha varit en del av ett så fantastiskt öppet och tillåtande sammanhang. Över möjligheten att få spegla sig i andras erfarenheter och kompetens. Över styrkan i att mötas utifrån så olika perspektiv och bakgrund. Över mötet med alla deltagare, handledare och kursledare.

Till min SSL-grupp. Tack för allt jag får lära mig tillsammans med er. Tack för er öppenhet och ert mod. Ni inspirerar mig!

Morgondagens ledare – det är vi!