Aida Alagic´

Befattning: Gymnasielärare
Arbetsgivare: Halmstads kommun

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Mitt mål med Morgondagens Ledare är att få de verktyg och kunskaper som behövs för att lyckas som ledare i framtiden. Genom våra träffar hoppas jag att utveckla mina ledarskapskunskaper och färdigheter samt upptäcka mina styrkor och utvecklingsområden. Detta ska förhoppningsvis leda till ökad självkännedom och självförtroende i min framtida chefsroll.

Vad jag gör om fem år?
Om fem år har jag förhoppningsvis fått en chefsbefattning som jag tycker är utvecklande.