Ebba Gustafsson

Befattning: HR-partner
Arbetsgivare: Region Halland

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Jag fick en fråga (om att leda en avdelning) under pandemin som jag tackade nej till pga privata skäl, men som väckte ett intresse som gjorde att jag sökte till ML.

Jag ser väldigt mycket potential i våra verksamheter och tror verkligen på att vi genom att skapa engagemang och förståelse i sina grupper kan gå långt tillsammans och jag vill i framtiden vara med och påverka.

Eftersom jag idag arbetar i en stödfunktion och har äran att få stötta chefer genom mina rekommendationer vill jag också i framtiden själv se om mina idéer och rekommendationer ger något i praktiken eller om det inte gör det!

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Mitt mål är att få en ökad förståelse om att leda inom offentlig sektor och vilka utmaningar det kan ge – men också möjligheter!
Ge mig själv tid för reflektion och att grunda mig i att ta aktiva val i min utveckling och få ett nätverk att fortsätta min resa tillsammans med i framtiden.

Vad gör du om fem år?
Då hoppas jag att jag är chef inom offentlig sektor och fortsätter att utveckla/  förbättra förutsättningarna för de verksamheter jag arbetar inom.