Elisabeth Arheden

Befattning: Verksamhetschef på vårdcentral
Arbetsgivare: Region Halland

Vad har du för mål med att vara med i programmet?
Att vara chef och ledare är ett stort och viktigt uppdrag och det kommer kräva mycket av mig som person. Just därför så ser jag att målet med ML-programmet är personlig utveckling. Att få utveckla och få insikt om mina svaga och starka sidor. Påbörja en resa och landa i hur jag vill vara som ledare, både genom faktabaserad kunskap och genom reflektioner i gruppen. Allt för att genom mitt arbete på bästa sätt kunna leda, påverka och se människor utvecklas, vilket är en drivkraft när jag ser mig själv i rollen som ledare.

Vad gör du om fem år?
Om 5 år arbetar jag kvar i offentlig sektor med något som jag tycker är tillfredställande, utmanande och roligt. Detta i kombination med ledarskap.