Emelie Rex

Befattning: Lärare
Arbetsgivare: Laholm

Varför har du sökt till Morgondagens ledare?
Efter att ha fått möjlighet att i min tjänst arbeta med områden inom ledarskap och organisation insåg jag att jag tycker att det är intressant och utvecklande och gärna arbetar mer med det. Min chef tipsade mig om att söka till Morgondagens ledare och eftersom jag har hört gott om utbildningen bestämde jag mig för att göra det. Jag tror att det här programmet kommer att göra mig tryggare i att ta nästa steg.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Mina mål med programmet är att få utforska ledarskapets olika delar och få möjlighet att utveckla och reflektera kring min egen ledarroll. Att tillsammans med andra få utforska vad som kännetecknar ett gott ledarskap och på så sätt förbereda mig så gott jag kan inför att leda en verksamhet med gott resultat.

Vad gör du om fem år?
Om fem år har jag en ledande befattning inom grundskolan där jag har möjlighet att leda och samordna det pedagogiska arbetet. Tillsammans med personal driver vi ett långsiktigt och systematiskt arbete i en inspirerande och trygg miljö. Verksamheten genomsyras av god samverkan och kollegialt lärande. Jag arbetar gärna fortsatt inom Laholms kommun.