Emma Svensson

Befattning: Förskollärare
Arbetsgivare: Laholms kommun

Varför sökte du till Morgondagens ledare?
Morgondagens ledare ger mig möjlighet till personlig utveckling men också att stärka mitt ledarskap.

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Jag har som mål att växa i rollen som ledare genom att ta tillvara på all kunskap och reflektion som programmet erbjuder tillsammans med de andra deltagarna.

Vad gör du om fem år?
Min förhoppning är att jag arbetar som ledare/chef på en förskola eller skola där jag ges möjlighet att utveckla verksamheten.