Frida Gren

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Strax innan jag skulle gå hem på föräldraledighet frågade vår VD om jag inte funderat på att söka till Morgondagens Ledare. Han tyckte att jag hade egenskaper som talar för att detta låg i rätt linje. Jag har aldrig tidigare tänkt tanken om att bli chef och har heller så inte strävat efter det, men jag blev smickrad och nyfiken. Efter att ha läst vad Morgondagens ledare handlar om kände jag att jag till mycket skulle kunna använda kunskaperna även i min nuvarande roll som byggprojektledare och bli bättre på det jag gör idag även om jag kanske inte skulle bli chef inom kort.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Jag vill få en inblick i hur det är att vara chef, utveckla mig själv och mina ledarskapsförmågor där jag även får verktyg till att hantera olika situationer.

Vad gör du om fem år?
Oj, det var en svår fråga. Jag är en riktigt bra byggprojektledare som kollegor gärna vänder sig till för att få hjälp och stöttning. Även om jag formellt inte är chef vill jag gärna axla rollen som informell ledare i arbetsgruppen.