Henrik Selamis

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag blev tipsat av min dåvarande förvaltningschef att söka programmet. Jag visste att programmet fanns men hade inte direkt några tankar om det. När jag då läste om programmet blev jag väldigt nyfiken på det och tänkte att det skulle vara en bra chans att få utveckla mig som person.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Målet är få lära mig mer om ledarskap och ledarskapets betydelse samt att skapa nya kontakter och nätverk. Men framförallt utveckla kunskapen om hur jag kan få mig själv och andra att växa i sin yrkesroll.

Vad gör du om fem år?
Då jobbar jag i en ledande position inom kommunal verksamhet med övergripande och organisatoriska frågor inom samhällsutveckling.