Julia Folkesson

Befattning: Socialsekreterare
Arbetsgivare: Halmstad kommun

Varför sökte du till morgondagens ledare?
Jag såg Morgondagens Ledare som ett naturligt steg i mitt arbetsliv. Jag ville utvecklas till en lyhörd ledare och få mer kunskap kring hur jag tillvaratar mina medarbetares kompetenser och hur man får en arbetsgrupp att sträva efter gemensamma mål.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Mitt mål är att jag skall få den kunskap som jag eftersträvade när jag ansökte om programmet och lite till. Mitt mål är även att programmet skall skapa möjligheter för mig att ta nästa steg till en framtida ledare/chefsroll.

Vad gör du om fem år?
Jag fortsätter att följa mina drömmar och mål om att skapa nya möjligheter. Detta gör jag genom att arbeta som enhetschef i Halland.