Karin Truedsson

Befattning: Smittskyddssjuksköterska
Arbetsgivare: Regionkontoret, Region Halland

Varför sökte du till Morgondagens Ledare?
Jag har under flera års tid på avstånd följt och tilltalats av programmet. Det har inte varit läge att ansöka tidigare men nu är jag redo för nästa steg i arbetslivet. Människor och deras individuella drivkrafter intresserar mig och jag finner stor tillfredställelse i att se andra växa samtidigt som deras arbete ger tänkt resultat.

Vad har du får mål med att vara med i programmet?
Kortsiktigt är målet ökad kunskap och personlig utveckling, med fokus på att identifiera styrkor och svagheter av betydelse för en framtida ledarroll. Det långsiktiga målet är en chefsposition, där jag får möjlighet att tillsammans med medarbetare verka för utveckling av såväl verksamhet som de individer som utgör den.