Kristian Vikström

Befattning: Avdelningschef
Arbetsgivare: Region Halland

Vad har du för mål med att delta i programmet?
Målet med mitt deltagande är att få en djupare insikt i vem jag själv är. Vilka styrkor/utvecklingsområden har jag och vad kan jag göra för att utveckla dessa. Vilka verktyg behöver jag tillskansa mig för att kunna blir en bra chef och ledare. 

Vad gör du om fem år?
Arbetar sedan ca 6 månader som avdelningschef inom regionen och trivs bra med detta. Kommer troligtvis arbeta i samma eller en liknande befattning även om 5 år.